Aug 2008

Afspraken

Vermits er geen vrije consultaties zullen zijn vanaf 1/1/2018 zal er een uitbreiding zijn voor afspraken via internet (ook in de voormiddagen). Een afspraak maken kan via volgende link: www.afspraken.be

Online afraken zijn enkel beschikbaar voor patiënten die ingeschreven zijn in de praktijk met Globaal Medisch Dossier (GMD)

Voorschriften en allerlei attesten kunnen alleen tijdens de consultatie bij de dokter gegeven worden .

Gelieve uw afspraak te annuleren 24 u op voorhand.

XXXXXXXXXX BELANGRIJK :
Afspraken die enkel vrijkomen op dagzelf (dus niet op voorhand ),
zijn enkel bestemd voor patienten die een (semi ) dringend probleem hebben , die zelfde dag.
maw geen chronische pathologie of check-ups die kunnen wachten .
met dank .